MaMa小故事❘大吉利是

MaMa小故事-有咩野比粗口更難聽 首先,係度恭祝大家新年快樂,身體健康。好耐冇坐低寫長文,不過今日發生左件事 […]

MaMa小故事❘台灣

剛剛去台灣出差,回程坐的士出機場,司機大哥通常見你係第二度嘅人,通常都會好熱情咁傾多幾句,架車大概開左十分鐘左 […]